1 dic. 2010

3 DE DECEMBRO, DÍA INTERNACIONAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Según datos da UNESCO, na actualidade, hai 75 millóns de nenos en idade escolar que non asisten ao colexio e os menores con discapacidade representan a terceira parte dese grupo. A educación pode contribuír de maneira decisiva a superar a marxinación dos discapacitados.
O acceso a unha educación integradora pode cambiarlles a vida, non só a quen padecen minusvalías, senón os que aprenden ao seu lado. Para saber máis

"El cazo de Lorenzo" un conto de Isabelle Carrier que nos chega a través do CEIP A Doblada de Vigo e que ilustra moi ben esta temática.